MENÚ

Necessites un pla d'emergències?

Què oferim?

Som una consultoria formada per professionals de diferents disciplines en l'àmbit de la seguretat, emergències i els sistemes de gestió empresarial, que treballen amb el compromís de proporcionar als seus clients, serveis innovadors i una visió més integral de la gestió de riscos. Oferim el procés integral d'elaboració i implantació de plans d'autoprotecció i plans de protecció civil.

  • Som referents del sector en implantació de plans d'emergència.
  • Som innovadors perquè ens permet impactar en els nostres clients amb serveis nous, diferenciats i amb un alt valor afegit.

Instal·lacions

Química

Automoció

Centres comercials

Hospitals

Ajuntaments

Escoles

Infraestructures

Energia

Ports

Autopistes

Estacions d'esquí

Esdeveniments

Musicals

Esportius

Festius

Protecció civil

Riscos naturals

Tecnològics

PLANS D'AUTOPROTECCIÓ

Creem estratègies que permeten dissenyar el sistema d'emergències de qualsevol organització, definint el pla d'autoprotecció com a element clau per a la gestió de qualsevol situació d'emergència. Convertim els plans d'autoprotecció en instruments realment operatius.

PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL

Dissenyem i implementem tot el procés necessari perquè els plans de protecció civil es converteixin en autèntiques eines de planificació del territori, donant una adequada resposta a les emergències que es puguin produir.

LA IMPLANTACIÓ

La fase d'implantació d'un pla d'emergència és sens dubte la més important, dotant d'operativitat a tot el sistema, i basada en dos pilars fonamentals:

  • La formació com a element per desenvolupar el capital humà de l'organització
  • El simulacre té una doble finalitat; la d'avaluar l'eficàcia de la formació i la de comprovar el funcionament del pla d'emergència.

Per això destaquem per oferir als nostres clients:

  • Eines innovadores d'implantació
  • Formacions dinàmiques
  • Gamificació
  • Simulacres operatius i de despatx

PREGUNTES FREQÜENTS

Si el meu activitat no està afectada per normativa específica de la comunitat autònoma. Necessito elaborar un pla d'autoprotecció?

Sí. Tota organització ha d'elaborar un pla, més o menys extens però que en definitiva doni resposta a què pot passar, què i quan s'ha de fer i qui i com ho ha de fer.

Desconec si el meu pla reuneix els requisits exigits per la normativa específica. Què em pot oferir Ges-Emer?

Oferim una auditoria o revisió inicial per determinar les condicions del pla disponible i proposem mesures a dur a terme per tal de complir la normativa específica però sobretot, garantir la seguretat de les persones.

A la meva empresa ja fem simulacres d'evacuació. Puc millorar quelcom del que faig?

Sí. Sempre es pot millorar, especialment en els simulacres. Mitjançant aquests exercicis, comprovem no solament el temps d'evacuació, sinó el temps de detecció, les comunicacions, la intervenció, en definitiva totes les seqüències d'actuació davant d'una emergència. A més, no només emergències del tipus incendis, sinó també emergències sanitàries Com actuem davant d'un ennuegament d'un nen al menjador de l'escola?

Necessites un projecte a mida?